Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Feiten en fabels over afval scheiden

Over het scheiden van afval wordt veel gezegd, alleen is niet alles zo betrouwbaar als het lijkt. Om jouw kennis wat op te krikken, hebben we de zeven meest voorkomende feiten en fabels voor je opgezocht. Laten we beginnen met de fabels, waarna we de feiten op een rijtje gaan zetten.

Feiten

1. Per persoon produceren we meer dan 500 kilo afval per jaar

Volgens het CBS ? is dit aantal zelfs 550 kilo per persoon per jaar. Maar volgens Milieu Centraal is hier 80% van te scheiden. Echter ligt dit percentage momenteel 25% lager. Zo blijkt maar weer, dat we per persoon genoeg afval hebben om te kunnen scheiden!

2. Afval is waardevol

Afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun je iets in zijn geheel hergebruiken, zoals tweedehands kleding of meubels. Andere soorten afval worden uit elkaar gehaald zodat de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Het zink uit oude batterijen wordt bijvoorbeeld gebruikt om zinken dakgoten van te maken.

Het afval dat niet gerecycled kan worden, gaat bijna allemaal naar de verbrandingsoven (afvalenergiecentrale). De verbranding levert energie op voor stroom of stadsverwarming. De restjes die overblijven na verbranding (dat noemen we ‘slakken’) kunnen voor een deel gebruikt worden voor de aanleg van wegen. Nog geen half procent van het huishoudelijk afval (bijvoorbeeld niet-recyclebaar bouw- en sloopafval) wordt gestort; dat gebeurt op een verantwoorde manier.

 

Fabels

1. Het scheiden van afval kost meer dan dat het oplevert

Afval scheiden is waardevol. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor onze eigen portemonnee. Je betaalt immers minder afvalstoffenheffing als je minder restafval aanbiedt. Daarnaast leveren apart ingezameld papier, glas, metaal en textiel geld op voor de gemeente: daarmee gaan de kosten van het inzamelen en verwerken voor inwoners naar beneden. Het inzamelen en recyclen van gft tot compost en andere bioproducten is (nog) niet kostendekkend, maar wel goedkoper dan verbranden.

Bij plastic is het iets ingewikkelder: door de lage olieprijs is nieuw plastic namelijk goedkoper dan gerecycled plastic. Maar omdat de producenten van plastic verpakkingen meebetalen aan de recycling, is het gescheiden inzamelen en sorteren van plastic toch kostendekkend. Voor het milieu is recyclen in elk geval altijd beter dan verbranden!

2. De gemeente verdient aan afvalscheiding terwijl ik al het werk doe

Niet waar. Jouw gemeente mag niet verdienen op de afvalstoffenheffing. Als de gemeente geld overhoudt, dan moet ze dat het jaar daarna verrekenen. Clubs of organisaties kunnen soms wel wat verdienen aan afvalinzameling: denk aan kerken, scholen en (sport)verenigingen die oud papier of frituurvet ophalen.

3. Al het afval komt op één hoop terecht

Nee, zeker niet! Het kan zo zijn dat een afvalstroom wordt afgekeurd, omdat er verkeerde materialen tussen zitten. Als een afvalstroom zo vervuild is dat recycling niet meer mogelijk is, dan wordt het samen met het restafval verbrand. Maar al het glas, papier, plastic en blik wordt hergebruikt en daar wordt dan weer nieuw glas, papier, plastic en blik van gemaakt. Verder wordt het gft afval compost. En van drankenkartons wordt bijvoorbeeld wc-papier gemaakt. Vooral goed blijven scheiden dus!

 

4. Het kost veel tijd om afval te scheiden

Zodra je weet hoe de afvalinzameling ingedeeld is en op welke manier de afvalstromen gescheiden kunnen worden, kost het scheiden van afval helemaal niet zoveel tijd. Het is dan alleen een kwestie van het juiste materiaal in de juiste bak of zak doen! En zorgen dat je een goede prullenbak met gescheiden compartimenten in de keuken hebt staan. En natuurlijk een compostemmertje op het aanrecht!

5. Gescheiden inzamelen is juist slechter voor het milieu

Je zou misschien denken dat losse ritjes voor al die verschillende afvalsoorten meer CO2-uitstoot veroorzaken dan wanneer je alles tegelijk ophaalt en verbrandt. Niet juist! Afval gescheiden inzamelen en recyclen is aantoonbaar veel beter voor het milieu dan alles bij elkaar inzamelen en verbranden. Afzonderlijk transport levert nauwelijks extra CO2-uitstoot op. En afvalverbranding levert weliswaar energie op, maar zorgt per saldo voor extra CO2-uitstoot en verlies van grondstoffen.

Over het scheiden van afval wordt veel gezegd, alleen is niet alles zo betrouwbaar als het lijkt. Om jouw kennis wat op te krikken, hebben we de zeven meest voorkomende feiten en fabels voor je opgezocht. Laten we beginnen met de fabels, waarna we de feiten op een rijtje gaan zetten.