Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Gemeente Halderberge

Aan de bak met beter afval scheiden!

Gemeente Halderberge

De gemeente Halderberge werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Saver is daarbij onze partner voor de inzameling van en verwerking van het huishoudelijk afval. We werken intensief samen met de andere Savergemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert. Door samen te werken kunnen we sneller het gewenste doel realiseren.

Op naar een circulaire samenleving zonder restafval!

Nog maar 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025 en een circulaire samenleving zonder restafval in 2050. Dat is de doelstelling van het initiatief Samen aan de Bak. Een ambitieus doel, want in 2021 lag de hoeveelheid restafval in Halderberge nog op 160 kg per persoon. We moeten dus aan de bak! En we hopen natuurlijk van harte dat ook jij hieraan een steentje wil bijdragen.

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is belangrijk. Het is namelijk goed voor het milieu. Afval dat aan de bron gescheiden wordt, kan goed worden hergebruikt of gerecycled. Zo wordt afval weer een grondstof voor nieuwe spullen. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen en energie. Wist je bijvoorbeeld dat veel sportkleding wordt gemaakt van oud plastic? Of dat in 200 mobieltjes genoeg goud zit voor 1 trouwring? Of dat een oude krant 8 keer gerecycled kan worden tot een nieuwe krant? En zo is er nog veel meer mogelijk. Maar wel alleen als we samen aan de bak gaan met beter afval scheiden.

Afval scheiden wordt beloond

En dat is reden twee om afval te gaan scheiden: het is goed voor je portemonnee. Want in de gemeente Halderberge werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling. De afvalkosten die je hebt, bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel is voor iedereen gelijk. Het variabele deel hangt af van hoe vaak je de grijze restafvalcontainer aanbiedt of afval stort in een ondergrondse restafvalcontainer. Hoe minder vaak je dit doet, des te minder je betaalt. We kunnen dit zien door een chip in je restafvalcontainer of met behulp van de chip in je Saverpas als je die gebruikt voor het storten van restafval in een ondergrondse container. De chip houdt netjes bij hoe vaak je de restafvalcontainer laat legen of hoe vaak je restafval stort in een ondergrondse container. Vervolgens berekenen we op basis daarvan het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Je betaalt per lediging van de restafvalcontainer en niet per gewicht. Zo kun je met goed afval scheiden dus gemakkelijk besparen!

Direct aan de slag in gemeente Halderberge!

Wil jij direct aan de slag met (nog) beter afval scheiden in Halderberge? Of wil je weten wat voor initiatieven er al lopen en jouw steentje bijdragen? Houd dan zeker onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Instagram.

Pictogrammenkaart gemeente Halderberge

Afval scheiden gaat over het algemeen al goed. Om je te helpen dit nog beter te doen, hebben we een klein geheugensteuntje gemaakt: de pictogrammenkaart. Deze helpt je in één oogopslag bij het verzamelen en wegbrengen van het afval. Het is een overzicht van de meest voorkomende soorten afval en geeft in beelden en pictogrammen aan in welke container dit afval thuishoort. Download ‘m op je telefoon of hang ‘m op in de keuken! Mocht je er met de pictogrammenkaart niet uitkomen, kijk dan bij onze afvalscheidingswijzer.

DOWNLOAD DE PICTOGRAMMENKAART

Meer weten? Kijk hier ook eens!

Behalve op deze website is er ook veel informatie te vinden op de website van gemeente Halderberge, de website van Saver of websites van andere initiatieven en organisaties. Zo hebben we hier een aantal interessante websites voor je op een rij gezet:

 

 

Ook zij gaan dagelijks aan de bak met het beter scheiden van afval!

 

 

Veelgestelde vragen

Per 1 januari 2014 is de gemeente volgens Diftar de afvalinzameling uit gaan voeren.

Het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) houdt in dat het aantal keer dat je restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het bedrag dat je moet betalen. Er is een vast bedrag, dat voor iedereen gelijk is, iedereen betaalt dit. Daar bovenop komt het variabele tarief. Als je je afval goed scheidt, hoef je minder vaak je restafval aan te bieden, waardoor je minder afvalstoffenheffing betaalt.

Nee, de kosten hiervoor zijn verwerkt in het vaste tarief. De GFT+E-container wordt 1 keer per twee weken gratis geleegd. Het variabele tarief is alleen van toepassing voor de grijze restafvalcontainer.

Aan het begin van het jaar betaal je een voorschot. Het hele jaar wordt door Saver bijgehouden hoe vaak je je container laat ledigen. Als je aan het eind van het jaar de grijze container minder dan 26 keer hebt laten legen, dan krijg je wat geld terug. Hoe minder vaak de container is aangeboden, des te meer geld je terug krijgt. Als je het afval goed scheidt, betaal je dus minder afvalstoffenheffing.

Het is de bedoeling dat je probeert zo min mogelijk restafval aan te bieden. Dat kan door je afval goed te scheiden. Want hoe minder vaak je je restafval aanbiedt, des te minder je hoeft te betalen. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Een extra stimulans om goed aan de bak te gaan met het scheiden van afval!

Elke container is voorzien van een chip, waarmee Saver automatisch iedere lediging registreert. Op de website van Saver kun je zien hoe vaak je container al geledigd is: https://www.saver.nl/algemeen/check-ledigingen-en-stortingen/

Je betaalt per lediging en niet per hoeveelheid restafval (gewicht) per lediging. Dus alleen wanneer je buren de container vaker moeten laten ledigen betalen ze meer, anders niet.

Nee, om de andere week haalt Saver het restafval, het GFT+E-afval en het PBD-afval op en 1 keer in de 4 weken het oud papier. Maar je bepaalt zelf hoe vaak je je container aan straat zet.

Je kunt ongelimiteerd afval aanbieden bij het Grondstoffencentrum aan de Wortelsteeke in Oud Gastel. Daar hoef je alleen (per kg) te betalen voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer. Al het andere afval, mits gescheiden aangeleverd, wordt gezien als grondstof voor nieuwe producten en is dus gratis. Kijk op de website van Saver voor de tarieven: https://www.saver.nl/inwoners/inleverpunten/milieustraat/afval-naar-grondstoffencentrum-roosendaal-halderberge/.

Het door Saver ingezamelde gescheiden afval blijft gescheiden en wordt op passende wijze verwerkt. Nog niet al het ingezamelde materiaal is geschikt voor hoogwaardige recycling. Je leest op deze website en die van Saver hoe iedere afvalstroom apart verwerkt wordt en waarom dit zo belangrijk is voor het milieu.

Steekproefsgewijs kunnen er controles worden uitgevoerd. Bij kleine overtredingen wordt er een gele kaart gegeven als waarschuwing met daarop vermeld wat er verkeerd is. Bij herhaling of bij grotere overtredingen kan er een rode kaart worden gegeven. De container zal dan niet worden geleegd.

Er zal altijd een klein gedeelte restafval overblijven. Bij goed scheiden is die hoeveelheid relatief klein en hoef je de grijze restafvalcontainer minder vaak aan te bieden (of minder zakken aan te bieden bij de ondergrondse restafvalcontainer). Aangezien je per lediging/aanbieding betaalt, betaal je een lager variabel bedrag. Het vaste gedeelte (vastrecht) is echter voor iedereen gelijk.

Ja, dat kan, daar zijn wel kosten aan verbonden. Je kunt hiervoor contact opnemen met Saver via tel. (0165) 59 77 77.

Nee, vuilniszakken worden niet geaccepteerd. Ze hebben geen chip waardoor de vuilniswagen ze niet herkent. Daarnaast kunnen de vuilniswagens de zakken ook niet optillen. Als je container is gestolen of in brand is gestoken, dien je aangifte te doen bij de politie en het direct aan te geven bij Saver.

Nee, het deksel van de container dient helemaal gesloten te zijn. De vuilniswagen kan je container niet legen als het deksel van de container open staat.

Deze vraag is bekend bij de gemeente. Mede om die reden is het tarief voor de restafvalzakken in de ondergrondse restafvalcontainers gebaseerd op 40 liter in plaats van de 60 liter die in de zak past. Het is dus mogelijk een kleinere hoeveelheid weg te gooien, zonder dat daar een financieel nadeel van ondervonden wordt. Het blijft mogelijk om het afval 3 keer per week in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien. De tarieven hiervoor staan op de site van BW Brabant.

Je moet dan toch voor de lediging betalen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het afval los in de container zit.

Bij Diftar wordt de hoeveelheid restafval in de container afgemeten aan het aantal keer dat je een vuilniszak aanbiedt in die container. Het variabele tarief betaal je elke keer als je de (ondergrondse) verzamelcontainer met je Saverpas gebruikt. Per keer wordt het variabele tarief in rekening gebracht.

Nee, dat maakt niet uit, als bij het openen van de klep meerdere kleinere zakken tegelijk in de container kunnen, dan is dat prima. Dit wordt op de Saverpas geregistreerd als 1 aanbieding, dus 1 keer het variabele tarief.

Ja dat kan, je kunt je container tegen een vergoeding omruilen. Neem hiervoor contact op met Saver, tel. 0165 – 597 777.

Ja dat kan. Hier kun je ongelimiteerd met al je afvalstromen terecht. Voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer moet je (per kg) betalen. Er wordt altijd begonnen met een starttarief van 2 kg. Alle andere afvalstromen worden gezien als grondstoffen (voor nieuwe producten) en kunnen gratis (mits gescheiden!) worden afgeleverd op het Grondstoffencentrum. Kijk voor de tarieven voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer op de website van Saver: https://www.saver.nl/inwoners/inleverpunten/milieustraat/afval-naar-grondstoffencentrum-roosendaal-halderberge/

Bewaar de zakken waar mogelijk binnen, bijvoorbeeld in een garage of schuurtje. Zet de zakken op het laatste moment buiten, op de ochtend van inzameling dus en niet de avond van te voren. Waait het hard, zet de zakken dan zo veel mogelijk uit de wind. Mocht het nog niet goed gaan, dan kun je je plastic ook altijd nog inleveren bij de oranje verzamelcontainers in de wijk.

Je kunt nieuwe zakken halen bij speciale uitgifte punten (automaten) op verschillende locaties in de kernen van de gemeente Halderberge. Je vindt deze terug op de website van Saver: https://www.saver.nl/inwoners/saverpas/zakkenautomaten/gemeente-halderberge/.

Met een schriftelijke verklaring van huisarts of medisch specialist, kun je een vrijstelling krijgen van 50% van de variabele kosten (met een maximum van 10 ledigingen van een restafvalcontainer en 60 ledigingen aan de ondergrondse restafvalcontainer). Neem hiervoor contact op met Belastingsamenwerking West-Brabant: https://www.bwbrabant.nl/bwb/over-de-belastingen/tarieven/halderberge.

Bekijk inleverpunten in jouw wijk

Alle inleverpunten

Bekijk inleverpunten
Gebruik huidige locatie

Laden..

Wil je graag meer informatie over het scheiden van afval?

Bekijk dan ook de website van de gemeente Halderberge en Saver!

Gemeente Halderberge
Bezoek gemeente website