Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Over het initiatief

Waarom Samen aan de Bak?

Wat is Samen aan de Bak?

Samen aan de bak is een initiatief van Saver in samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Het doel is het afval in deze regio zo goed mogelijk te scheiden, zodat de hoeveelheid restafval naar beneden gebracht wordt en er zoveel mogelijk goede (en soms schaarse) grondstoffen gerecycled kunnen worden.

 

Communicatiecampagne

Met de Samen aan de Bak-campagne willen we je bewust maken van het belang van hergebruik en het scheiden van afval. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen het eigen afval thuis nog beter gaan scheiden en alle waardevolle grondstoffen uit het restafval halen en apart houden. Zodat er minder restafval overblijft om te verbranden en veel waardevolle grondstoffen om te recyclen.

 

Onze campagne wil je laten weten dat je thuis ook iets goeds kunt doen voor het milieu, voor onze kinderen en voor de wereld. En dat het goed scheiden van afval geld bespaart voor ieder huishouden. Want hoe minder vaak je je restafvalcontainer aanbiedt, des te lager wordt het flexibele gedeelte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

 

Deze website is trouwens niet het enige onderdeel van de campagne. Ook via onze Facebook- en Instagramaccounts willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. En offline is de campagne natuurlijk ook zichtbaar. Denk aan alle vuilniswagens die rondrijden met grote campagnestickers erop. Of denk aan de huisbezoeken die ons GFTeam in elke gemeente aflegt om aan de voordeur duidelijk te maken hoe gemakkelijk je GFT+E apart kunt houden. Of aan de Samen aan de Bak On Tour-bus die alle basisscholen in het gebied langs gaat om ook aan kinderen uit te leggen hoe belangrijk het is dat we goed omgaan met wat de aarde ons schenkt.

 

Door te verbinden en te delen is de meerwaarde groter dan de som der delen. Oftewel: samen staan we sterk. Daarom hebben Saver en de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert de handen ineengeslagen in de strijd tegen restafval en het stimuleren van afval scheiden.  Met als hoofddoel om de grote hoeveelheid restafval die er nu nog is, terug te brengen naar nul kilogram per persoon per jaar in 2050 en samen een volledig circulaire samenleving te creëren.

 

Jouw afval beter scheiden?

Bekijk de handige afvalscheidingswijzer.

Bekijk afvalscheidingswijzer

Waarom afval scheiden en recyclen?

Van afval naar grondstof
Er komen steeds meer mensen op onze aarde en mede hierdoor is het steeds moeilijker om voldoende grondstoffen voor alles en iedereen te hebben. Het op grote schaal verbranden van ongescheiden restafval met daarin nog belangrijke grondstoffen moet dus stoppen. Want deze grondstoffen kunnen we hergebruiken! En daarom is het scheiden van afval in verschillende grondstofstromen zo belangrijk.

 

Vaak denken mensen dat afval scheiden nutteloos is, omdat alles toch weer op een grote hoop terecht komt. Met Samen aan de Bak willen we mensen laten inzien dat het gescheiden afval ook echt gescheiden blijft en dat alle ingezamelde grondstoffen gerecycled worden.

 

Recyclen is goed voor het milieu

Wist je dat 50% van alle weggegooide verpakkingen in Nederland van privéhuishoudens komt? Denk hierbij aan glas, blik, drinkpakken, papier, karton en plastic. De andere helft komt van bedrijven die o.a. houten pallets, krimpfolie en dozen als afval hebben. Het produceren en transporteren van al deze verpakkingen kost veel grondstoffen en energie. Ook komen na gebruik, bij de verbranding ervan, stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. De enige oplossing is dus het recyclen van deze verpakkingen: het hergebruiken van de grondstoffen, zodat er geen nieuwe grondstoffen aan de aarde onttrokken hoeven te worden en er geen vervuilende verbranding plaats hoeft te vinden.

 

Klimaatverandering tegengaan

Het gevolg van het niet goed omgaan met grondstoffen, energie en uitstoot van schadelijke stoffen is uiteindelijk klimaatverandering. De temperatuur op aarde stijgt. Er komen namelijk steeds meer broeikasgassen, zoals CO2, in de lucht. Steeds vaker wordt wetenschappelijk bewezen dat de mens voor een groot deel verantwoordelijk is voor deze opwarming. We zijn op grote schaal fossiele brandstoffen -zoals kolen, gas en olie- gaan verbranden in huizen, energiecentrales en fabrieken. En we kappen bossen voor landbouwgrond. Daarbij komt continu CO2 vrij. Er zit nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Het is nu gemiddeld bijna 1 graad warmer dan in het jaar 1870. Dit heeft gevolgen voor het klimaat. Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot in het jaar 2050 minimaal 40 tot 70 procent lager is dan nu. Maar dit gaat niet vanzelf. Er zijn forse maatregelen nodig.

 

Het is natuurlijk niet mogelijk om in je eentje de gehele klimaatcrisis op te lossen. Wat je wel kunt doen, is zorgen dat je je steentje bijdraagt aan het recyclen van waardevolle grondstoffen. En dat betekent: afval scheiden!

Direct aan de slag in jouw gemeente?

Bekijk hier in het overzicht waar je het afval kunt scheiden.

Gebruik huidige locatie

Laden..