Over het initiatief | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Over het initiatief

Waarom Samen aan de bak?

Wat is Samen aan de Bak?

Samen aan de bak is een initiatief van Saver in samenwerking met gemeente Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht. Het doel is het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval naar gemiddeld 100 kg per inwoner per jaar.

 

Communicatiecampagne

Sinds 2007 probeert Saver bij inwoners van de vier gemeenten het belang van afvalscheiding en hergebruik onder de aandacht te brengen. Met de Samen aan de Bak campagne willen we nu de inwoners bewust maken van het belang van scheiden van afval. Dit moet ertoe leiden dat (meer) inwoners het eigen afval (nog) beter gaan scheiden en het restafval beperken. De campagne speelt in op de gedachte dat je iets goeds kunt doen voor het milieu, voor onze kinderen, voor de wereld. Maar ook dat het goed scheiden van afval geld bespaart voor ieder huishouden (aangezien men alleen voor het aanbieden van restafval extra betaalt bovenop het vaste basisgedeelte van de afvalstoffenheffing). De website zal de komende maanden nog interactiever worden en ook op Social Media zullen inwoners Samen aan de Bak vaak gaan tegenkomen. De campagne zal naast online ook offline zichtbaar zijn. In de loop van 2019 zullen nog meer initiatieven en acties uitgerold worden, om de campagne nog meer kracht bij te zetten.

 

Door te verbinden en te delen is de meerwaarde groter dan de som der delen. Wij geven hier samen mét onze partners vorm aan, op een inspirerende, innovatieve en transparante wijze. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de behoeftebevrediging van huidige generaties die van toekomstige generaties niet mag benadelen. Duurzame ontwikkeling betekent een goede kwaliteit van leven, een vitale en betaalbare woonomgeving voor de West-Brabanders van nu en voor de volgende generaties.

 

Met het initiatief Samen aan de bak hopen we door interactieve campagnes en een goede website iedereen nog meer bewust te maken van het scheiden van afval. En dit met als hoofddoel om de huidige hoeveelheid restafval van 185 kilogram per inwoner per jaar terug te brengen naar maximaal 100 kilogram in 2020.

 

 

Jouw afval beter scheiden?

Bekijk de handige afvalscheidingswijzer.

Bekijk afvalscheidingswijzer

Waarom afval scheiden en recyclen?

Van afval naar grondstof in jouw gemeente
Er komen steeds meer mensen op onze aarde en mede hierdoor is het steeds moeilijker om voldoende grondstoffen voor iedereen te hebben. Het op grote schaal verbranden van ongescheiden afval moet daarom stoppen. En daarom is afvalrecycling van groot belang. Het valt niet mee om iedereen te overtuigen dat afval scheiden voor iedereen beter is. Vaak denken mensen dat afval scheiden nutteloos is, omdat alles toch weer op een grote hoop terecht gaat komen. Met Samen aan de bak willen we mensen laten inzien dat afval scheiden heel gedegen gebeurt en dat enorm veel afval gerecycled wordt. En zo maken we van afval weer nieuwe grondstoffen!

 

Recyclen van verpakkingen is goed voor het milieu

Wist je dat 50% van alle weggegooide verpakkingen in Nederland van onze huishoudens komt?

Denk hierbij aan glas, blik, drinkpakken, papier, karton, plastic en bioplastic. De andere helft komt van bedrijven die houten pallets, krimpfolie om dozen en andere dozen als afval hebben. Het produceren en transporteren van al deze verpakkingen kost grondstoffen en veel energie. Het gevolg is klimaatverandering, een regelrecht milieuprobleem. Ook komen bij de afvalverwerking stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu.

 

Klimaatverandering tegengaan

Door deze milieuproblemen stijgt de temperatuur op aarde en krijgen we een klimaatverandering. Er komen namelijk steeds meer broeikasgassen, zoals CO2 in de lucht. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de mensheid voor een overgroot deel verantwoordelijk is voor de opwarming van onze aarde. We zijn op grote schaal fossiele brandstoffen -zoals kolen, gas en olie- gaan verbranden in huizen, energiecentrales en fabrieken. En we kappen bossen voor landbouwgrond. Daarbij komt continu CO2 vrij. Er zit nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Door dit broeikaseffect is het nu gemiddeld bijna 1 graad warmer dan in het jaar 1870.

Het klimaat verandert door deze temperatuurstijging en heeft gevolgen voor het klimaat. De laatste 18 jaar dat het KMNI de temperatuur mat, was het maar liefst 16 keer zo dat de gemiddelde temperatuur hoger was dan het jaar ervoor. Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot in het jaar 2050 minimaal 40 tot 70 procent lager is dan nu. En dit gaat niet vanzelf, vandaar dat er forse maatregelen voor nodig zijn.

 

 

Direct aan de slag in jouw gemeente?

Bekijk hier in het overzicht waar je het afval kunt scheiden.

Gebruik huidige locatie

Laden..