Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Gemeente Zundert

Aan de bak met beter afval scheiden!

Gemeente Zundert

De gemeente Zundert werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Met ingang van 1 januari 2023 is Saver uit Roosendaal de partner voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Op deze pagina vinden inwoners belangrijke informatie over de geplande veranderingen.

Samen aan de Bak heet de campagne waarin ook de andere Savergemeenten (Bergen op Zoom, Woensdrecht, Halderberge en Roosendaal en vanaf 1 januari 2023 ook de gemeente Rucphen), de krachten en kennis bundelen. Door samen te werken kunnen we sneller het gewenste doel realiseren.

 

Op naar minder restafval!

Minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen door beter afval te scheiden. Dat is het streven van de gemeente Zundert. Aan deze VANG-doelstelling (van afval naar grondstof) hebben alle gemeenten in Nederland zich verbonden. We moeten dus aan de bak! En we hopen natuurlijk van harte dat ook jij hieraan een steentje bij wilt dragen.

 

Brief

Om aan te geven wat er gaan veranderen, hebben alle inwoners van de gemeente Zundert in de week van 3 tot en met 10 oktober een brief van de gemeente ontvangen. De tekst van deze brief vindt u hieronder:

 

Beste meneer, mevrouw,

 

U ontvangt deze brief omdat de inzameling van huishoudelijk afval in onze gemeente verandert. Dit vanaf 1 januari 2023. In deze brief leest u hierover meer informatie.

 

De inzameling verandert omdat wij het restafval in onze gemeente willen verminderen.

Wij ondersteunen de VANG-doelstelling. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Met andere woorden, inzetten op recycling. Restafval is de enige afvalstroom die niet gerecycled wordt. Daarom proberen wij dit te verminderen. Goed scheiden is hierbij erg belangrijk. Om dit voor u makkelijker te maken, verbeteren wij ons servicepakket. Bovendien proberen wij met de nieuwe manier van inzamelen voor een fraaier straatbeeld te zorgen, overlast van stank en ongedierte te verminderen en zwerfafval tegen te gaan.

 

De veranderingen op een rijtje:

De inzameling van PBD-afval (plastic, blik en drinkpakken) verandert niet.

Dit blijven wij één keer in de twee weken inzamelen in de bekende PBD-zakken.

 

Er komen brenglocaties voor luiers en incontinentiemateriaal in de openbare ruimte.

Wij starten in december 2022 met het plaatsen van deze containers. In ieder kerkdorp komt minimaal één container. Bij het bepalen van de locaties houden we rekening met de ligging van kinderdagverblijven en zorgwoningen.

 

De bovengrondse glascontainers worden vervangen door ondergrondse.

Hiermee starten we in de loop van 2023. We houden waar mogelijk vast aan de huidige locaties van de glascontainers.

 

Per 1 januari 2023 zamelt Saver N.V. ons huishoudelijk afval in.

Daarom ontvangt u in november 2022 twee Saverpassen. Bij de passen zit een brief met meer informatie. In november en december 2022 stelt Saver N.V. zich uitgebreid aan u voor. Zij sturen een kennismakingspakket en bezoeken met een bus al onze kerkdorpen. Hier bent u van harte welkom om vragen te stellen. Hierover informeren wij u nog.

 

Inzameling restafval, papier en karton en GFT-afval:

Woont u in een woning met tuin dan geldt de linker kolom voor u. Wanneer u in een appartement of bovenwoning woont dan geldt voor u de rechter kolom.

 

Woningen Appartementen en bovenwoningen
Restafval restafval papier GFT+E
Restafval: In november 2022 ontvangt ieder huishouden een container voor restafval. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze container gaan gebruiken. Deze wordt één keer per vier weken geleegd. Voor deze container betaalt u per keer dat u deze laat legen. Dit betekent: hoe minder restafval, hoe lager de kosten. Eind 2022 weten wij wat hiervoor de tarieven gaan zijn. Over het uitreiken van de container, informeren wij u nog.

 

De container vervangt de blauwe zak. U kunt uw voorraad blauwe zakken opmaken. Deze kunt u tot 30 april 2023 aan straat zetten.

Er komen containers voor restafval, papier en karton én GFT-afval in de openbare ruimte.

Wij plaatsen deze containers in de buurt van appartementen en bovenwoningen. Wanneer deze precies geplaatst worden, is nog niet bekend. Tot dit is uitgewerkt, blijven we uw afval inzamelen op de manier die u gewend bent. Zodra er een verandering aankomt, informeren wij u hierover.

 

Wanneer de ondergrondse containers in gebruik zijn genomen, betaalt u alleen voor restafval per keer dat u de container opent. Eind 2022 weten wij wat hiervoor de tarieven gaan zijn.

Papier en karton: In november of december 2023 ontvangen huishoudens die dat willen een container voor papier en karton. Vanaf 1 januari 2024 kunt u deze container gaan gebruiken. Deze wordt één keer per vier weken geleegd. U kunt vanaf dat moment uw papier en karton niet meer ‘los’ aan straat zetten. Als u deze container niet wilt, moet u papier en karton naar ‘Vakantie voor Iedereen’ of de milieustraat brengen.
 

 

GFT-afval: In november of december 2023 ontvangt ieder huishouden een nieuwe GFT-container. Deze kunt u gelijk na ontvangst gaan gebruiken. Deze nieuwe containers hebben een registratiecode en een adressticker.

 

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft

Zoals eerder aangegeven, informeren wij u zodra er een verandering aankomt. Op de website www.samenaandebak.nl/gemeente/zundert staat alle informatie bij elkaar. Samen aan de Bak is de titel om met z’n allen beter afval te scheiden. Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. U kunt ook een vraag stellen door te mailen naar [email protected] o.v.v. ‘Inzameling huisafval 2023’.

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

 

drs. J.W.F. Compagne                                     J.G.P. Vermue

secretaris                                                        burgemeester

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is belangrijk. Afval scheiden is namelijk goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Afval dat aan de bron gescheiden wordt, kan goed worden hergebruikt of gerecycled. Zo wordt afval weer een grondstof voor nieuwe spullen. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen en energie. Wist je bijvoorbeeld dat veel sportkleding wordt gemaakt van oud plastic? Of wist je dat in 200 mobieltjes genoeg goud zit voor 1 trouwring? Of dat een oude krant 8 keer gerecycled kan worden tot een nieuwe krant? En zo is er nog veel meer mogelijk. Maar wel alleen als we samen aan de bak gaan met beter afval scheiden.

Afval scheiden wordt beloond

In de gemeente Zundert werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling van restafval en GFT+E. Voor de overige afvalstromen geldt Diftar niet. De afvalkosten die je betaalt, bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel staat vast en betaalt iedereen. Het variabele deel hangt af van hoe vaak je het restafval aanbiedt (Diftar) en voor welke maat GFT+E container is gekozen.

Van Zak naar Bak

Daar komt direct al de eerste verandering. De blauwe zakken worden vervangen door grijze minicontainers in het formaat 140 liter. Straks betaal je als inwoner voor het aantal keer dat je deze container aan straat aanbiedt. De blauwe zakken mag je opmaken tot 1 mei 2023. Daarna ben je verplicht om de minicontainer te gebruiken en worden zakken die aan straat worden gezet niet meer meegenomen. Oftewel tijdens de overgangsperiode kan je zowel de minicontainer als de zak aan straat zetten. Eventueel resterende zakken die je nog over hebt na 1 mei 2023 kan je niet terug inleveren bij gemeente of winkeliers.

 

 

Ondergrondse containers

Bewoners van hoogbouw (appartementen en bovenwoningen) krijgen geen minicontainer. Zij kunnen hun restafval in een ondergrondse container kwijt. Wanneer de ondergrondse containers voor 1 mei 2023 niet zijn gerealiseerd, dan kunnen zij gebruik blijven maken van de bekende blauwe zak. De gemeente Zundert zorgt dan dat de blauwe zakken beschikbaar blijven via de uitgiftepunten.

De grijze minicontainer

De grijze restafval containers worden in december verstrekt vanuit Saver nv. De inwoners ontvangen daarover in november 2022 een brief met informatie. De container is voorzien van een code. Zodra jouw container aan de vuilniswagen hangt, registreert de computer deze gegevens. Zo weet de inzamelaar dat de bak is geleegd.

 

Je hoeft de container niet iedere maand aan te bieden. Als de bak niet vol is, mag je hiermee wachten tot de volgende maand, of misschien nog wel langer. Dit scheelt in de jaarlijkse variabele  kosten. Zo kun je met goed afval scheiden dus besparen!

Inzamelen van het afval

  • De grijze restafval container wordt 1 keer per 4 weken geleegd
  • De groene GFT + E container  wordt 1 keer per 2 weken geleegd (van 1 mei tot 1 september 1 keer per week)
  • PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken)  verpakt in zakken,  worden 1 keer per 2 weken opgehaald. De  zakken blijven verkrijgbaar op de bekende punten
  • Papier: Wordt 1 x per 4 weken opgehaald.

 

Wie al het andere afval goed gescheiden houdt, heeft dus een minimum aan restafval.

 

Saverpassen

Deze passen worden in november van dit jaar aan ieder huisadres toegestuurd. Ieder huishouden ontvangt twee passen. Deze passen staan geregistreerd op adres.

 

Met de pas kun je:

  • Toegang krijgen tot de milieustraat
  • Inzage krijgen in het aantal ledigingen van de minicontainer of stortingen in de ondergrondse container via saver.nl (mijn saver)
  • Een ondergrondse container openmaken (als je hierop bent aangesloten).

Direct aan de bak in gemeente Zundert

Wil jij direct aan debak met (nog) beter afval scheiden? Of wil je weten welke initiatieven er al lopen? Wil jij graag je steentje bijdragen? Hou dan zeker onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Instagram.

 

Of kijk op de veelgestelde vragen van inwoners: https://www.zundert.nl/afvalinzameling-2023/veelgestelde-vragen

Pictogrammenkaart gemeente Zundert

Recyclen gaat over het algemeen erg goed. Om jou te helpen dit nog beter te doen, hebben we een klein geheugensteuntje gemaakt: de pictogrammenkaart. Deze kaart helpt bij het verzamelen en wegbrengen van het afval. Het is een overzicht van allerlei verschillende soorten afval en geeft aan naar welke container je dit afval weg moet brengen. Op de kaart vind je de meest gebruikte afvalstromen terug: GFT+E, oud papier & karton, glas, PBD (plastic/blik/drinkpakken), textiel, elektrische apparaten, restafval, grof restafval en klein chemisch afval. Met de pictogrammenkaart in het zicht vergeet je nooit welk afval je waar moet laten! Deze kaart ontvang je in december ook als bewaarexemplaar bij het welkomstpakket van Saver.

DOWNLOAD DE PICTOGRAMMENKAART

Meer weten? Kijk hier ook eens.

Behalve op deze website is er ook veel informatie te vinden op de website van gemeente Zundert, de website van Saver of websites van andere initiatieven en organisaties. We hebben hier een aantal interessante websites voor je op een rij gezet:

 

 

Ook zij gaan dagelijks aan de bak met het beter scheiden van afval!

 

Bekijk inleverpunten in jouw wijk

Alle inleverpunten

Bekijk inleverpunten
Gebruik huidige locatie

Laden..

Wil je graag meer informatie over het scheiden van afval?

Bekijk dan ook de website van de gemeente Zundert en Saver!

Gemeente Zundert
Bezoek gemeente website