Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Gemeente Zundert

Aan de bak met beter afval scheiden!

Gemeente Zundert

De gemeente Zundert werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Saver is daarbij onze partner voor de inzameling van en verwerking van het huishoudelijk afval. We werken intensief samen met de andere Savergemeenten Bergen op ZoomRoosendaalHalderberge, Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen. Door samen te werken kunnen we sneller het gewenste doel realiseren.

Op naar een circulaire samenleving zonder restafval!

Een circulaire samenleving zonder restafval in 2050. Dat is de doelstelling van het initiatief Samen aan de Bak. Een ambitieus doel, want gemiddeld ligt de hoeveelheid restafval in Zundert nog op zo’n 70 kg per persoon per jaar. We moeten dus aan de bak! En we hopen natuurlijk van harte dat ook jij hieraan een steentje wil bijdragen.

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is belangrijk. Afval scheiden is namelijk goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Afval dat aan de bron gescheiden wordt, kan goed worden hergebruikt of gerecycled. Zo wordt afval weer een grondstof voor nieuwe spullen. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen en energie. Wist je bijvoorbeeld dat veel sportkleding wordt gemaakt van oud plastic? Of wist je dat in 200 mobieltjes genoeg goud zit voor 1 trouwring? Of dat een oude krant 8 keer gerecycled kan worden tot een nieuwe krant? En zo is er nog veel meer mogelijk. Maar wel alleen als we samen aan de bak gaan met beter afval scheiden.

Afval scheiden wordt beloond

En dat is reden twee om afval te gaan scheiden: het is goed voor je portemonnee. Want in de gemeente Zundert werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling.

De afvalkosten die je hebt, bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel is voor iedereen gelijk. Het variabele deel hangt af van hoe vaak je de grijze restafvalcontainer aanbiedt of afval stort in een ondergrondse restafvalcontainer.

Bij de  restafvalcontainer kunnen we dit zien door een chip in je container of met behulp van de chip in je Saverpas als je die gebruikt voor het storten van restafval in een ondergrondse container. De chip houdt netjes bij hoe vaak je de restafvalcontainer laat legen of hoe vaak je restafval stort in een ondergrondse container.

Vervolgens berekenen we op basis daarvan het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Je betaalt per lediging van de restafvalcontainer en niet per gewicht. Zo kun je met goed afval scheiden dus gemakkelijk besparen!

 

Direct aan de bak in gemeente Zundert

Wil jij direct aan de bak met (nog) beter afval scheiden? Of wil je weten welke initiatieven er al lopen? Wil jij graag je steentje bijdragen? Hou dan zeker onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Instagram.

 

Je kunt ook terecht op de gemeentelijke website: https://www.zundert.nl/afval-en-milieustraat

 

Pictogrammenkaart gemeente Zundert

Recyclen gaat over het algemeen erg goed. Om jou te helpen dit nog beter te doen, hebben we een klein geheugensteuntje gemaakt: de pictogrammenkaart. Deze kaart helpt bij het verzamelen en wegbrengen van het afval. Het is een overzicht van allerlei verschillende soorten afval en geeft aan naar welke container je dit afval weg moet brengen. Op de kaart vind je de meest gebruikte afvalstromen terug: GFT+E, oud papier & karton, glas, PBD (plastic/blik/drinkpakken), textiel, elektrische apparaten, restafval, grof restafval en klein chemisch afval. Met de pictogrammenkaart in het zicht vergeet je nooit welk afval je waar moet laten!

DOWNLOAD DE PICTOGRAMMENKAART

Meer weten? Kijk hier ook eens!

Behalve op deze website is er ook veel informatie te vinden op de website van gemeente Zundert, de website van Saver of websites van andere initiatieven en organisaties. We hebben hier een aantal interessante websites voor je op een rij gezet:

 

 

Ook zij gaan dagelijks aan de bak met het beter scheiden van afval!

 

Veelgestelde vragen

Het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) houdt in dat het aantal keer dat je restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het bedrag dat je moet betalen aan afvalstoffenheffing. Er is een vast bedrag, dat voor iedereen gelijk is. Iedereen betaalt dit. Daar bovenop komt het variabele tarief. Als je je afval goed scheidt, hoef je minder vaak je restafval aan te bieden, waardoor je minder afvalstoffenheffing betaalt.

Ja, je betaalt per lediging. Het tarief wordt bepaald door de gemeente Zundert en kun je dus ook op hun website terugvinden: https://www.zundert.nl/afval-en-milieustraat/restafval-en-papier

Er zal altijd een klein gedeelte restafval overblijven. Bij goed scheiden is die hoeveelheid relatief klein en hoef je de grijze restafvalcontainer minder vaak aan te bieden (of minder zakken aan te bieden bij de ondergrondse restafvalcontainer). Aangezien je per lediging/aanbieding betaalt, betaal je een lager variabel bedrag. Het vaste gedeelte (vastrecht) is echter voor iedereen gelijk.

Ja, dat kan, daar zijn echter wel kosten aan verbonden. Je kunt hiervoor contact opnemen met Saver via tel. (0165) 59 77 77.

Nee, in de containers van Saver zitten chips die zo geprogrammeerd zijn dat tijdens de restafvalinzameling geen andere containers geleegd kunnen worden dan degene die op dat moment aan de beurt zijn. Losse zakken aanbieden is ook niet mogelijk, aangezien die niet opgetild kunnen worden door de wagen. Als je container is gestolen, moet je daarvan aangifte doen bij de politie. Geef dit daarnaast ook direct aan bij Saver, zodat de chip op de container geblokkeerd kan worden en anderen niet illegaal op jouw kosten de container kunnen laten ledigen. Vervolgens kun je een nieuwe container aanvragen bij Saver.

Het door Saver ingezamelde gescheiden afval blijft gescheiden en wordt op passende wijze verwerkt. Nog niet al het ingezamelde materiaal is geschikt voor hoogwaardige recycling. Je leest op onze website hoe iedere afvalstroom apart verwerkt wordt en waarom dit zo belangrijk is voor het milieu.

Je kunt bij de milieustraat afval aanbieden bij de betaalde afvalstromen, zoals gips, banden van motoren, scooters, fietsen, enz. (excl. velg), hout, niet herbruikbare huisraad, grof huishoudelijk afval, puin, restafval, zand en grond. Je kunt er wel gratis terecht voor het aanbieden van de volgende afvalstoffen: snoeihout / groot groenafval, asbest, metaal, papier en karton, autobanden (zonder velg en maximaal 5 stuks per jaar), glas, herbruikbare huisraad, textiel en schoeisel, herbruikbare elektrische apparaten en wit- en bruingoed, klein gevaarlijk afval, gebruikt frituurvet/-olie, piepschuim en plastic verpakkingsafval.

Nee, dit is niet mogelijk. De wagen blokkeert als een container twee keer na elkaar wordt aangeboden.

Als je de container niet beschadigt mag je een slot op je container doen. Op het moment van aanbieden moet het slot in ieder geval van de container af zijn, zodat Saver de container kan ledigen.

Nee, het deksel van de container dient helemaal gesloten te zijn. De vuilniswagen kan je container niet legen als het deksel van de container open staat.

Je moet dan toch voor de lediging betalen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het afval los in de container zit. Je kan dat doen door het afval niet aan te stampen.

Ervaringen in andere gemeenten die al langer met Diftar werken, wijzen uit dat de hoeveelheid zwerfafval (bijna) niet toeneemt.

Voor vragen over facturen kun je terecht bij de Belastingsamenwerking West Brabant via het telefoonnummer op de aanslag.

Je betaalt per lediging en niet per hoeveelheid restafval per lediging. Dus alleen wanneer je buren de container vaker moeten laten ledigen, betalen ze meer, anders niet.

Bekijk inleverpunten in jouw wijk

Alle inleverpunten

Bekijk inleverpunten
Gebruik huidige locatie

Laden..

Wil je graag meer informatie over het scheiden van afval?

Bekijk dan ook de website van de gemeente Zundert en Saver!

Gemeente Zundert
Bezoek gemeente website