Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Gemeente Bergen op Zoom

Aan de bak met beter afval scheiden!

Gemeente Bergen op Zoom.

Gemeente Bergen op Zoom werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Saver is daarbij onze partner voor de inzameling van en verwerking van het huishoudelijk afval. Daarbij werken we ook intensief samen met de andere Saver gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal. Door samen te werken kunnen we sneller het gewenste doel realiseren.

Op naar 100 kg restafval!

Gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Dat is de doelstelling van het initiatief Samen aan de Bak. Een ambitieuze doelstelling, want in 2017 lag de hoeveelheid restafval in Bergen op Zoom nog op 204 kg per persoon. We moeten dus aan de bak! En we hopen natuurlijk van harte dat ook jij hieraan een steentje wil bijdragen.

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is belangrijk. Althans dat vinden wij. Afval scheiden is namelijk goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Afval dat aan de bron gescheiden wordt, kan goed worden hergebruikt of gerecycled. Zo wordt afval weer een grondstof voor nieuwe spullen. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen en energie. Wist je bijvoorbeeld dat veel sportkleding wordt gemaakt van oud plastic? Of wist je dat in 200 mobieltjes genoeg goud zit voor 1 trouwring? Of dat een oude krant 8 keer gerecycled kan worden tot een nieuwe krant? En zo is er nog veel meer mogelijk. Maar wel alleen als we samen aan de bak gaan met beter afval scheiden.

Afval scheiden wordt beloond.

Want in gemeente Bergen op Zoom werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling. De afvalkosten die je betaalt bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel staat vast. Het variabele deel hangt af van hoe vaak je de grijze container aanbiedt. Hoe minder je dit doet, hoe minder je betaalt. We kunnen dit zien door een chip in de container of in de Saverpas voor ondergronds afval. Die houdt netjes bij hoe vaak je de container leegt. Vervolgens berekenen we op basis daarvan het variabele deel. Je betaalt per lediging en niet per gewicht. Zo kun je met goed afval scheiden dus makkelijk besparen!

Direct aan de slag in gemeente Bergen op Zoom!

Wil jij direct aan de slag met (nog) beter afval scheiden in Bergen op Zoom? Of wil je weten wat voor initiatieven er al lopen? Wil jij graag je steentje bijdragen? Hou dan zeker onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Instagram.

Pictogrammenkaart gemeente Bergen op Zoom

Recyclen gaat over het algemeen erg goed. Om jou te helpen dit nog beter te laten doen hebben we een klein geheugensteuntje gemaakt: de pictogrammenkaart. Maar wat is een pictogrammenkaart nu precies? Een pictogrammenkaart helpt bij het verzamelen en wegbrengen van het afval. Het is een overzicht van allerlei verschillende soorten afval en geeft aan naar welke container je dit afval weg moet brengen. Op de kaart vind je de meest gebruikte afvalstromen terug: GFT+E, oud papier & karton, glas, PBD (plastic/blik/drinkpakken), textiel, elektrische apparaten, restafval, grof restafval en klein chemisch afval. Met de pictogrammenkaart in het zicht vergeet je nooit welk afval je waar moet laten!

DOWNLOAD DE PICTOGRAMMENKAART

Meer weten? Kijk hier ook eens.

Wil je meer weten over het scheiden van afval? In jouw gemeente? Behalve op deze website is er ook veel informatie te vinden op de website van gemeente Bergen op Zoom, de website van Saver of websites van andere initiatieven en organisaties. Zo hebben we hier een aantal interessante websites voor je op een rij gezet:

 

 

Ook zij gaan dagelijks aan de bak met het beter scheiden van afval!

 

 

Veelgestelde vragen

Het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) houdt in dat het aantal keer dat je restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het bedrag dat je moet betalen. Er is een vast bedrag, wat voor iedereen gelijk is, iedereen betaalt dit. Daar bovenop komt het variabele tarief. Als je je afval goed scheidt, hoef je minder vaak je restafval aan te bieden, waardoor je minder afvalstoffenheffing betaalt.

Ja, je betaalt per keer dat je van de ondergrondse container gebruik maakt. De actuele informatie over tarieven vind je op de website bergenopzoom.nl.

Er zal altijd een klein gedeelte restafval overblijven. Bij goed scheiden is die hoeveelheid relatief klein en hoef je de grijze restafvalcontainer minder vaak aan te bieden (of minder zakken aan te bieden bij de ondergrondse restafvalcontainer). Aangezien je per lediging/aanbieding betaalt, betaal je een lager variabel bedrag. Het vaste gedeelte (vastrecht) is echter voor iedereen gelijk.

Nee, in onze containers zitten chips die zo geprogrammeerd zijn dat tijdens de restafvalinzameling geen andere containers geleegd kunnen worden dan degene die op dat moment aan de beurt zijn. Losse zakken is ook niet mogelijk, aangezien die niet opgetild kunnen worden door de wagen. Als je container is gestolen, moet je daarvan aangifte doen bij de politie. Geef dit daarnaast ook direct aan bij Saver, zodat de chip op de container geblokkeerd kan worden en anderen niet illegaal op jouw kosten de container kunnen laten ledigen. Vervolgens kun je een nieuwe container aanvragen bij Saver.

Het door Saver ingezamelde gescheiden afval blijft gescheiden en wordt op passende wijze verwerkt. Nog niet al het ingezamelde materiaal is geschikt voor hoogwaardige recycling. Je leest op onze website hoe iedere afvalstroom apart verwerkt wordt en waarom dit zo belangrijk is voor het milieu.

Nee, daar hoef je niet voor te betalen. Wel moet je je Saverpas mee nemen om toegang te krijgen tot de ondergrondse container.

Je huishoudelijke afval moet je via de minicontainer of ondergrondse container aanbieden. Je overige afval kun je naar de milieustraat brengen. Echter, ook daar gelden de regels omtrent Diftar. Je kunt alleen snoeihout / groot groenafval, asbest, metaal, papier en karton, autobanden (zonder velg en maximaal 5 stuks per jaar), glas, herbruikbare huisraad, textiel en schoeisel, herbruikbare elektrische apparaten en wit- en bruingoed, klein gevaarlijk afval, gebruikt frituurvet/-olie, piepschuim en plastic verpakkingsafval gratis brengen.

Ja, dat kan, daar zijn wel kosten aan verbonden. Je kunt hiervoor contact opnemen met Saver via tel. (0165) 59 77 77.

Ja, in theorie wel. In de praktijk duurt het echter langer dan een minuut voordat de vuilniswagen de container weer kan ledigen. De vuilniswagen is dan vaak alweer doorgereden. Maar mocht het lukken, betaal je wel gewoon voor deze extra lediging.

Nee, in onze containers zitten chips die zo geprogrammeerd zijn dat tijdens de restafvalinzameling geen andere containers geleegd kunnen worden dan degene die op dat moment aan de beurt zijn. Losse zakken is ook niet mogelijk, aangezien die niet opgetild kunnen worden door de wagen. Als je container is gestolen, moet je daarvan aangifte doen bij de politie. Geef dit daarnaast ook direct aan bij Saver, zodat de chip op de container geblokkeerd kan worden en anderen niet illegaal op je kosten de container kunnen laten ledigen. Vervolgens kun je een nieuwe container aanvragen bij Saver.

Als je de container niet beschadigt mag je een slot op je container doen. Op het moment van aanbieden moet het slot in ieder geval van de container af zijn, zodat Saver de container kan ledigen.

Nee, het deksel van de container dient helemaal gesloten te zijn. De vuilniswagen kan je container niet legen indien het deksel van de container open staat.

In de zomer vind je het misschien prettiger om vaker je containers aan te bieden, om stankoverlast te voorkomen. Diftar bied je de mogelijkheid om je container aan straat te zetten wanneer je het zelf nodig vindt.

Je moet dan toch voor de lediging betalen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het afval los in de container zit.

Ervaringen in andere gemeenten die al langer met Diftar werken, wijzen uit dat de hoeveelheid zwerfafval (bijna) niet toeneemt.

Voor vragen over facturen kun je terecht bij de Belastingsamenwerking West Brabant via het telefoonnummer op de aanslag.

Je betaalt per lediging en niet per hoeveelheid restafval per lediging. Dus alleen wanneer je buren de container vaker moeten laten ledigen betalen ze meer, anders niet.

Nee, daar hoef je niet voor te betalen. Je hoeft hiervoor niet te betalen. Wel dien je je Saverpas mee te nemen om toegang te kunnen krijgen tot de ondergrondse kunststofcontainer.

Bekijk inleverpunten in jouw wijk

Alle inleverpunten

Bekijk inleverpunten
Gebruik huidige locatie

Laden..

Wil je graag meer informatie over het scheiden van afval?

Bekijk dan ook de website van de gemeente Bergen op Zoom en Saver!

Gemeente Bergen op Zoom
Bezoek gemeente website