Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Gemeente Bergen op Zoom

Aan de bak met beter afval scheiden!

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Saver is daarbij onze partner voor de inzameling van en verwerking van het huishoudelijk afval. We werken intensief samen met de andere Savergemeenten: Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Door samen te werken kunnen we sneller het gewenste doel realiseren.

Op naar een circulaire samenleving zonder restafval!

Een circulaire samenleving zonder restafval in 2050. Dat is de doelstelling van het initiatief Samen aan de Bak. Een ambitieus doel, want gemiddeld ligt de hoeveelheid restafval in Bergen op Zoom nog op ruim 200 kg per persoon per jaar. We moeten dus aan de bak! En we hopen natuurlijk van harte dat ook jij hieraan een steentje wil bijdragen.

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is belangrijk. Het is namelijk goed voor het milieu. Afval dat aan de bron gescheiden wordt, kan goed worden hergebruikt of gerecycled. Zo wordt afval weer een grondstof voor nieuwe spullen. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen en energie. Wist je bijvoorbeeld dat veel sportkleding wordt gemaakt van oud plastic? Of dat in 200 mobieltjes genoeg goud zit voor 1 trouwring? Of dat een oude krant 8 keer gerecycled kan worden tot een nieuwe krant? En zo is er nog veel meer mogelijk. Maar wel alleen als we samen aan de bak gaan met beter afval scheiden.

Afval scheiden wordt beloond

En dat is reden twee om afval te gaan scheiden: het is goed voor je portemonnee. Want in gemeente Bergen op Zoom werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling. De afvalkosten die je hebt, bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel is voor iedereen gelijk. Het variabele deel hangt af van hoe vaak je de grijze restafvalcontainer aanbiedt of afval stort in een ondergrondse restafvalcontainer. Hoe minder vaak je dit doet, des te minder je betaalt. We kunnen dit zien door een chip in je restafvalcontainer of met behulp van de chip in je Saverpas als je die gebruikt voor het storten van restafval in een ondergrondse container. De chip houdt netjes bij hoe vaak je de restafvalcontainer laat legen of hoe vaak je restafval stort in een ondergrondse container. Vervolgens berekenen we op basis daarvan het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Je betaalt per lediging van de restafvalcontainer en niet per gewicht. Zo kun je met goed afval scheiden dus gemakkelijk besparen!

Direct aan de slag in gemeente Bergen op Zoom!

Wil jij direct aan de slag met (nog) beter afval scheiden in Bergen op Zoom? Of wil je weten wat voor initiatieven er al lopen en jouw steentje bijdragen? Houd dan zeker onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Instagram.

Pictogrammenkaart gemeente Bergen op Zoom

Afval scheiden gaat over het algemeen al goed. Om je te helpen dit nog beter te doen, hebben we een klein geheugensteuntje gemaakt: de pictogrammenkaart. Deze helpt je in één oogopslag bij het verzamelen en wegbrengen van het afval. Het is een overzicht van de meest voorkomende soorten afval en geeft in beelden en pictogrammen aan in welke container dit afval thuishoort. Download ‘m op je telefoon of hang ‘m op in de keuken! Mocht je er met de pictogrammenkaart niet uitkomen, kijk dan bij onze afvalscheidingswijzer.

DOWNLOAD DE PICTOGRAMMENKAART

Meer weten? Kijk hier ook eens!

Behalve op deze website is er ook veel informatie te vinden op de website van gemeente Bergen op Zoom, die van Saver of van andere initiatieven en organisaties. We hebben hier een aantal interessante websites voor je op een rij gezet:

 

 

Ook zij gaan dagelijks aan de bak met het beter scheiden van afval!

 

 

Veelgestelde vragen

Het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) houdt in dat het aantal keer dat je restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het bedrag dat je moet betalen. Er is een vast bedrag, dat voor iedereen gelijk is. Daar bovenop komt het variabele tarief. Als je je afval goed scheidt, hoef je minder vaak je restafval aan te bieden, waardoor je een minder hoog variabel tarief en dus in totaal minder afvalstoffenheffing betaalt.

Ja, je betaalt per keer dat je van de ondergrondse restafvalcontainer gebruik maakt. De actuele informatie over tarieven vind je op de website van de gemeente Bergen op Zoom: https://www.bergenopzoom.nl/afvalstoffenheffing.

Er zal altijd een klein gedeelte restafval overblijven. Bij goed scheiden is die hoeveelheid relatief klein en hoef je de grijze restafvalcontainer minder vaak aan te bieden (of minder zakken aan te bieden bij de ondergrondse restafvalcontainer). Aangezien je per lediging/aanbieding betaalt, betaal je een lager variabel bedrag. Het vaste gedeelte van de afvalstoffenheffing (vastrecht) is echter voor iedereen gelijk.

Nee, in je containers zitten chips die zo geprogrammeerd zijn dat tijdens de restafvalinzameling geen andere containers geleegd kunnen worden dan degene die op dat moment aan de beurt zijn. Losse zakken is ook niet mogelijk, aangezien die niet opgetild kunnen worden door de wagen. Als je container is gestolen, moet je daarvan aangifte doen bij de politie. Geef dit daarnaast ook direct aan bij Saver, zodat de chip op de restafvalcontainer geblokkeerd kan worden en anderen niet illegaal op jouw kosten de container kunnen laten ledigen. Vervolgens kun je een nieuwe restafvalcontainer aanvragen bij Saver.

Het door Saver ingezamelde gescheiden afval blijft gescheiden en wordt op passende wijze verwerkt. Nog niet al het ingezamelde materiaal is geschikt voor hoogwaardige recycling. Je leest op deze website en op www.saver.nl hoe iedere afvalstroom apart verwerkt wordt en waarom dit zo belangrijk is voor het milieu.

Nee, daar hoef je niet voor te betalen. Wel moet je je Saverpas meenemen om toegang te krijgen tot de ondergrondse container.

Je huishoudelijke afval moet je via de minicontainer of ondergrondse container aanbieden. Je overige afval kun je naar de milieustraat brengen. Echter, ook daar gelden de regels omtrent Diftar. Kijk op https://www.saver.nl/inwoners/inleverpunten/milieustraat/afval-naar-de-milieustraat-bergen-op-zoom/

om te zien wat er gratis gebracht kan worden en waarvoor er een een tik van de Saverpas afgeschreven wordt.

Ja, dat kan, daar zijn echter wel kosten aan verbonden. Je kunt hiervoor contact opnemen met Saver via tel. (0165) 59 77 77.

Ja, in theorie wel. In de praktijk duurt het echter langer dan een minuut voordat de vuilniswagen de container weer kan ledigen. De vuilniswagen is dan vaak alweer doorgereden. Maar mocht het lukken, dan betaal je wel gewoon voor deze extra lediging.

Als je de container niet beschadigt mag je een slot op je container doen. Op het moment van aanbieden moet het slot in ieder geval van de container af zijn, zodat Saver de container kan ledigen.

Nee, het deksel van de container dient helemaal gesloten te zijn. De vuilniswagen kan je container niet legen indien het deksel van de container open staat.

In de zomer vind je het misschien prettiger om vaker je containers aan te bieden, om stankoverlast te voorkomen. Diftar biedt je de mogelijkheid om je container aan straat te zetten wanneer je het zelf nodig vindt.

Je moet dan toch voor de lediging betalen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het afval los in de container zit.

Ervaringen in andere gemeenten die al langer met Diftar werken, wijzen uit dat de hoeveelheid zwerfafval (bijna) niet toeneemt.

Voor vragen over facturen kun je terecht op de website van de Belastingsamenwerking West Brabant of via het telefoonnummer op de aanslag.

Je betaalt per lediging en niet per hoeveelheid restafval per lediging (gewicht). Dus alleen wanneer je buren de container vaker moeten laten ledigen betalen ze meer, anders niet.

Nee, daar hoef je niet voor te betalen. Wel dien je je Saverpas mee te nemen om toegang te kunnen krijgen tot de ondergrondse container.

Bekijk inleverpunten in jouw wijk

Alle inleverpunten

Bekijk inleverpunten
Gebruik huidige locatie

Laden..

Wil je graag meer informatie over het scheiden van afval?

Bekijk dan ook de website van de gemeente Bergen op Zoom en Saver!

Gemeente Bergen op Zoom
Bezoek gemeente website