Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Restafval - wat doen we daar eigenlijk mee?

Samen aan de bak voor minder restafval

Restafval – wat doen we daar eigenlijk mee?

Gemiddeld gooien we per persoon 500 kilo afval per jaar weg. Dit zijn ongeveer 50 volle vuilniszakken. Alles wat over blijft nadat afval gescheiden is, noemen we restafval. Maar hoe recyclen we dat eigenlijk?

 

Verwerken van restafval

Als het metaal, papier en karton, plastic, hout, glas en GFT uit het afval gescheiden is, houd je alleen restafval over. Het restafval wordt vervolgens verstuurd naar grote afvalenergiecentrales (AEC’s). In Nederland zijn er zo’n twaalf AEC’s te vinden die restafval verbranden, om zo duurzame energie te produceren. Bij dit proces komt veel warmte vrij die gebruikt wordt om stoom op te wekken. Deze stoom wordt door een turbine geleid waar het omgezet word naar stroom. Bedrijven en huishoudens kunnen gebruik maken van deze stroom die dus ontstaan is uit hun eigen restafval!

 

Blijft er dan helemaal geen restafval over?

Jawel, na verbranding blijft er nog wat over, maar ook dit recyclen we zoveel mogelijk. Bodem-as, een van de materialen die overblijft na de verbranding wordt gebruikt door Rijkswaterstaat voor de ophoging en fundering van wegen en geluidswallen. Ook wordt er vaak metaal in het restmateriaal gevonden. Dit wordt weer ingezet voor metaalrecycling. Op deze manier wordt er zoveel mogelijk van het restafval gerecycled!

 

Samen aan de bak voor beter gescheiden afval!

Uiteraard is het veel makkelijker om restafval te verwerken en recyclen, wanneer het zo min mogelijk vervuild wordt aangeleverd. Dus zonder verpakkingsglas, plastic en oud papier. Draag dus een super waardevol steentje bij aan een beter recyclingproces en probeer zoveel mogelijk afval vooraf al te scheiden. Meer tips? Lees onze andere artikelen over afval scheiden.