Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Beter afval scheiden

Gemeenten zamelen meer afval gescheiden in.

Goed nieuws, meldt het CBS, gemeenten zamelen steeds meer afval gescheiden in! In 2017 werd 57% van het huishoudelijke afval gescheiden ingezameld, tegen 49% in 2007. Huishoudens leverden vooral meer gft en verpakkingen apart in. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2017 werd per persoon gemiddeld 495 kg aan afval ingezameld, 13% minder dan in 2007. Daarvan was 362 kg gewoon restafval en 133 kg grof huishoudelijk afval, een afname van respectievelijk 13 en 11 procent. Voor beide afvalstromen geldt dat er naar verhouding steeds meer afval gescheiden wordt ingezameld en dus niet bij het restafval terecht komt.

 

Meer gft-afval en verpakkingen ingezameld

Van het kleine huishoudelijke afval worden vooral meer gft-afval en verpakkingen ingezameld. In 2007 werd per persoon 80,4 kg aan gft-afval ingezameld en dit nam toe tot 86,4 kg in 2017. De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen nam in deze periode toe van 0,6 kg naar 15,4 kg per persoon. Papier wordt juist minder ingezameld, waarschijnlijk omdat het minder wordt gebruikt voor bijvoorbeeld kranten en tijdschriften. Ook de hoeveelheid fijn restafval neemt al jaren af, van 242 kg per inwoner in 2007 naar 181 kg in 2017.

 

Afval wordt meest gescheiden op platteland

Met name op het platteland wordt afval gescheiden ingezameld. In 2017 werd in niet-stedelijke gebieden 70 procent van het afval gescheiden ingezameld. In zeer sterk stedelijke gebieden was dat met 31 procent het minst. In niet-stedelijke gebieden wordt voornamelijk meer gft-afval ingezameld.