Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Afval scheiden

In cijfers en kilo’s

Nederlanders produceren jaarlijks rond de 490 kilo afval per persoon. Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in. Van het papier- en glasafval brengen we ruim 70% naar de papier- en glasbak. Van het GFT+E-afval wordt zo’n 60% gescheiden. Plastic verpakkingen en drankenkartons zijn in opmars.

 

Het scheiden van afval is erg goed voor het milieu. Van het afval worden nieuwe grondstoffen gemaakt en/of energie opgewekt. Zo wordt afval een waardevolle grondstof. We zijn al erg goed op weg met het scheiden van afval, maar het kan altijd beter! Het is namelijk mogelijk om 80% van ons totale afval gescheiden weg te gooien. En hoe scoren we trouwens in West-Brabant?

 

 

De afvalsituatie in Nederland

 

Nederlanders gooien gemiddeld 490 kilo afval per persoon per jaar weg. Hiermee zit Nederland net boven het gemiddelde in heel Europa. Van ons afval belandt niet alles in de restafvalbak. 56% leveren we gescheiden in. Hiermee doen we het veel beter dan het Europees gemiddelde. Rond de 180 kilo van al het afval komt bij het restafval terecht. Dit zijn ruim 50 vuilniszakken aan restafval per persoon per jaar. Van dit gemiddelde kunnen we nog een hele hoop scheiden.

 

De afvalsituatie in West-Brabant

 

Hier in West-Brabant doen we het gelukkig een klein beetje beter dan gemiddeld. De gemiddelde hoeveelheid restafval per persoon per jaar ligt hier op 176 kilo. In sommige gemeenten ligt het daadwerkelijke aantal kilo’s restafval echter nog lager. Hieronder kun je zien wat de exacte cijfers zijn. Maar we zijn er nog lang niet! Alle gemeenten in Nederland hebben namelijk van de Rijksoverheid de opdracht gekregen de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen. In 2025 mag er volgens deze ‘VANG’-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar ingezameld worden.

 

Waarom moeten we afval scheiden?

 

Al het gescheiden afval kan gerecycled worden. Hierbij worden er weer grondstoffen ontwikkeld voor nieuwe producten. En hoeven er dus minder andere nieuwe grondstoffen zoals aardolie, ijzer, katoen enzovoort, aan de aarde onttrokken te worden. Voor het recyclen is minder energie nodig dan voor het delven van nieuwe grondstoffen. Afval scheiden is dus veel beter voor het milieu!

 

 

Afval per gemeente