Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Fabels over afval scheiden

Ondanks dat we op de goede weg zijn met afval scheiden, bestaan er nog genoeg fabels over dit onderwerp. Om een aantal veelvoorkomende fabels op te helderen, zetten wij er 5 voor je op een rijtje.

 

 1. Nadat afval is gescheiden, komt het toch wel weer op één hoop terecht”
  Dit is dus niet het geval. Het is namelijk een stuk goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan wanneer dit één gemengde hoop afval is.

 

 1. “GFT+E afval scheiden heeft helemaal geen effect op het verbeteren van het milieu.”
  Dit is wel en niet waar. Het is namelijk niet mogelijk om vast te stellen of het nu beter is om GFT+E afval te verbranden of te composteren. Toch zijn er genoeg goede redenen om het wél te doen:

  1. Gescheiden inzamelen en composteren is goedkoper dan het samen met restafval te verwerken. Dat scheelt vervolgens weer in de afvalstoffenheffing.
  2. Steeds meer GFT+E afval wordt “vergist”, waardoor er biogas van gemaakt kan worden.
  3. Als al het GFT+E afval bij het gewone afval zou komen, zou dat betekenen dat Nederland te weinig afvalenergiecentrales zou hebben.

 

 1. “Afval scheiden kost meer dan het oplevert.”
  Dit is ook een fabeltje. Wanneer verschillende afvalstromen (textiel, papier, glas en metaal) apart worden ingezameld, gaan de kosten van het inzamelen en verwerken omlaag.Voor plastic is dit een beetje anders. Wanneer de olieprijs laag is, is nieuw plastic namelijk goedkoper dan gerecycled plastic, maar omdat producten de verantwoordelijkheid hebben om mee te betalen aan het recyclen van plastic, is het uiteindelijk wel kostendekkend. Het is in ieder geval beter voor het milieu om te recyclen dan te verbranden!

 

 1. “GFT+E-bakken zijn schadelijk voor je gezondheid.”
  Ook dit is niet het geval. Het is wetenschappelijk bewezen dat de schimmels in een GFT +E-emmer of compostemmertje die in huis staat geen risico vormen, mits je deze één keer per week leegt en schoonmaakt. Een GFT+E-bak die buiten staat vormt sowieso een veel kleiner risico.

 

 1. “De gemeente verdient aan afvalscheiding, terwijl ik al het werk doe.”
  Niet waar. Een gemeente mag namelijk niets verdienen op de afvalstoffenheffing. Als er aan het einde van het jaar geld wordt overgehouden, dan moet dit het jaar daarna verrekend worden.

Ondanks dat we op de goede weg zijn met afval scheiden, bestaan er nog genoeg fabels over dit onderwerp. Om een aantal veelvoorkomende fabels op te helderen, zetten wij er 5 voor je op een rijtje.