Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Sluit

Gemeente Roosendaal

Aan de bak met beter afval scheiden!

Gemeente Roosendaal.

De gemeente Roosendaal werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Saver is daarbij onze partner voor de inzameling van en verwerking van het huishoudelijk afval. Daarbij werken we ook intensief samen met de andere Saver gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Halderberge. Door samen te werken kunnen we sneller het gewenste doel realiseren.

Op naar 100 kg restafval!

Gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Dat is de doelstelling van het initiatief Samen aan de Bak. Een ambitieuze doelstelling, want in 2017 lag de hoeveelheid restafval in Roosendaal nog op 168 kg per persoon. We moeten dus aan de bak! En we hopen natuurlijk van harte dat ook jij hieraan een steentje wil bijdragen.

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is belangrijk. Althans dat vinden wij. Afval scheiden is namelijk goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Afval dat aan de bron gescheiden wordt, kan goed worden hergebruikt of gerecycled. Zo wordt afval weer een grondstof voor nieuwe spullen. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen en energie. Wist je bijvoorbeeld dat veel sportkleding wordt gemaakt van oud plastic? Of wist je dat in 200 mobieltjes genoeg goud zit voor 1 trouwring? Of dat een oude krant 8 keer gerecycled kan worden tot een nieuwe krant? En zo is er nog veel meer mogelijk. Maar wel alleen als we samen aan de bak gaan met beter afval scheiden.

Afval scheiden wordt beloond.

Want in gemeente Roosendaal werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling. De afvalkosten die je betaalt bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel staat vast. Het variabele deel hangt af van hoe vaak je de grijze container aanbiedt. Hoe minder je dit doet, hoe minder je betaalt. We kunnen dit zien door een chip in de container of in de Saverpas voor ondergronds afval. Die houdt netjes bij hoe vaak je de container leegt. Vervolgens berekenen we op basis daarvan het variabele deel. Je betaalt per lediging en niet per gewicht. Zo kun je met goed afval scheiden dus makkelijk besparen!

Direct aan de slag in gemeente Roosendaal!

Wil jij direct aan de slag met (nog) beter afval scheiden in Roosendaal? Of wil je weten wat voor initiatieven er al lopen? Wil jij graag je steentje bijdragen? Hou dan zeker onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Instagram.

Meer weten? Kijk hier ook eens.

Wil je meer weten over het scheiden van afval? In jouw gemeente? Behalve op deze website is er ook veel informatie te vinden op de website van gemeente Roosendaal, de website van Saver of websites van andere initiatieven en organisaties. Zo hebben we hier een aantal interessante websites voor je op een rij gezet:

 

 

Ook zij gaan dagelijks aan de bak met het beter scheiden van afval!

 

 

Veelgestelde vragen

Het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) houdt in dat het aantal keer dat je restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het bedrag dat je moet betalen. Er is een vast bedrag, wat voor iedereen gelijk is, iedereen betaalt dit. Daar bovenop komt het variabele tarief. Als je je afval goed scheidt, hoef je minder vaak je restafval aan te bieden, waardoor je minder afvalstoffenheffing betaalt.

Nee, om de andere week haalt Saver het restafval en het GFT-afval op en 1 keer in de 4 weken het oud papier. Daarvoor betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing op de aanslag gemeentelijke belastingen.

 

Ja, je betaalt per keer dat je afval weggooit in de ondergrondse container. Je kunt de tarieven vinden op de website van Saver.

Nee, dat maakt niet uit. Als bij het openen van de klep meerdere kleinere zakken tegelijk in de container kunnen, dan is dat prima, dit wordt geregistreerd als 1 aanbieding.

Nee, dat maakt niet uit. Als de twee kleinere zakken bij het openen van de klep tegelijk aangeboden kunnen worden, wordt dat gezien als 1 aanbieding.

Het door Saver ingezamelde gescheiden afval blijft gescheiden en wordt op passende wijze verwerkt. Nog niet al het ingezamelde materiaal is geschikt voor hoogwaardige recycling. Je leest op onze website hoe iedere afvalstroom apart verwerkt wordt en waarom dit zo belangrijk is voor het milieu.

Met een schriftelijke verklaring van huisarts of medisch specialist, kun je een vrijstelling krijgen van 50% van de variabele kosten (met een maximum van 10 ledigingen van een restafvalcontainer en 60 ledigingen aan de ondergrondse restafvalcontainer). Neem hiervoor contact op met Belastingsamenwerking West-Brabant.

Ongeacht of je mee wilt doen aan Diftar of niet, betaal je altijd het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Je kunt bij het Grondstoffencentrum aan de Wortelsteeke in Oud Gastel afval aanbieden. Daar hoef je alleen (per kg) te betalen voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer. Al het andere afval, mits gescheiden aangeleverd, wordt gezien als grondstof voor nieuwe producten en is dus gratis. Kijk op de website van Saver voor de tarieven.

Er zal altijd een klein gedeelte restafval overblijven. Bij goed scheiden is die hoeveelheid relatief klein en hoef je de grijze restafvalcontainer minder vaak aan te bieden (of minder zakken aan te bieden bij de ondergrondse restafvalcontainer). Aangezien je per lediging/aanbieding betaalt, betaal je een lager variabel bedrag. Het vaste gedeelte (vastrecht) is echter voor iedereen gelijk.

 

Nee, vuilniszakken worden niet geaccepteerd. Ze hebben geen chip waardoor de vuilniswagen ze niet herkent. Daarnaast kunnen de vuilniswagens de zakken ook niet optillen. Als je container is gestolen of in brand is gestoken, dien je aangifte te doen bij de politie en het direct aan te geven bij Saver.

Nee, het jaarlijkse bedrag voor de afvalstoffenheffing blijft. Dit is het basistarief van de afvalstoffenheffing. Wat erbij komt is het variabel tarief dat je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt.

De tarieven voor lediging vind je op de website van Saver en van de gemeente.

Je betaalt per lediging van de container en niet per hoeveelheid (gewicht) restafval per lediging. Dus alleen wanneer je buren de container vaker moeten laten ledigen betalen ze meer, anders niet.

Nee, ook hiervoor wordt een tarief in rekening gebracht. Aanbieden van grof huishoudelijk afval aan huis is mogelijk. De tarieven en de procedure hiervoor vind je op de website van Saver.

Ja, dat kan. Daar rekent Saver wel een vergoeding voor. Kijk op hun website voor meer informatie.

In je huidige containers zit al een chip ingebouwd.

Bewaar de zakken waar mogelijk binnen, bijvoorbeeld in een garage of schuurtje. Zet de zakken op het laatste moment buiten, op de ochtend van inzameling dus en niet de avond van te voren. Waait het hard, zet dan de zakken zo veel mogelijk uit de wind. Mocht het nog niet goed gaan, dan kun je je plastic ook altijd nog inleveren bij de oranje verzamelcontainers in de wijk.

Het plastic afval wordt weer gerecycled tot grondstof. Hiervan worden nieuwe producten gemaakt. Het apart houden van plastic verpakkingsafval en drinkpakken heeft een positief effect op het milieu en bespaart veel ruimte in je restafvalcontainer.

Deze zijn bestemd voor je plastic verpakkingsafval en drinkpakken. Saver komt deze zakken om de twee weken huis-aan-huis ophalen. Je kunt de zak neer zetten op de plek waar je normaal gesproken je grijze of groene container wegzet. Maak je gebruik van een (ondergrondse) verzamelcontainer? Zet dan de speciale zak in de buurt van de container (niet op de metalen plaat!) direct naast de zuil.

Je kunt nieuwe zakken halen bij speciale uitgifte punten (automaten) op verschillende locaties in de kernen van de gemeente Roosendaal. Op de website van Saver kun je precies terugvinden waar deze zich bevinden.

Steekproefsgewijs kunnen er controles worden uitgevoerd. Bij kleine overtredingen wordt er een gele kaart gegeven als waarschuwing met daarop vermeld wat er verkeerd is. Bij herhaling of bij grotere overtredingen kan er een rode kaart worden gegeven. De container zal dan niet worden geleegd.

Ja dat kan. In de afvalstoffenverordening is vastgelegd dat er een boete gegeven kan worden als in strijd met de regels wordt gehandeld.

Nee, dat is nu nog niet zinvol. Er is in Nederland namelijk geen afnemer meer voor deze specifieke afvalstroom. Het wordt nog niet gerecycled.

In de zomer vind je het misschien prettiger om vaker je containers aan te bieden. Diftar bied je de mogelijkheid om je container aan straat te zetten wanneer je het zelf nodig vindt.

Je moet dan toch voor de lediging betalen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het afval los in de container zit.

Nee, het deksel van de container dient helemaal gesloten te zijn. De vuilniswagen kan je container niet legen als het deksel van de container open staat.

Ja, dat kan, daar zijn wel kosten aan verbonden. Je kunt hiervoor contact opnemen met Saver via tel. (0165) 59 77 77.

Diftar is alleen van invloed op het aanbieden van (grof) huishoudelijk restafval en dakleer. Dit zijn afvalstromen waarvoor je (per kg) moet betalen. Er wordt altijd begonnen met een starttarief van 2 kg. Alle andere afvalstromen worden gezien als grondstoffen (voor nieuwe producten) en kunnen gratis (mits gescheiden!) worden afgeleverd op het Grondstoffencentrum. Kijk voor de tarieven voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer op de website van Saver.

Het Grondstoffencentrum is open op dinsdag t/m zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur.

Je kunt bij het Grondstoffencentrum onbeperkt afval aanleveren. Je betaalt per kg voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer. Er wordt altijd begonnen met een starttarief van 2 kg. Alle andere afvalstromen worden gezien als grondstoffen (voor nieuwe producten) en zijn gratis. Voor de prijs per kg (grof) huishoudelijk restafval en dakleer: zie de website van Saver.

Bekijk inleverpunten in jouw wijk

Alle inleverpunten

Bekijk inleverpunten
Gebruik huidige locatie

Laden..

Wil je graag meer informatie over het scheiden van afval?

Bekijk dan ook de website van de gemeente Roosendaal en Saver!

Gemeente Roosendaal
Bezoek gemeente website