Vloeibare voedingsmiddelen - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Vloeibare voedingsmiddelen

Afvoeren via doorspoelen in gootsteen

Afvoeren via: Doorspoelen in gootsteen

Deze producten vallen niet onder een van de andere afvalsoorten. Per product wordt een specifiek advies gegeven onder "Let op".

Let op!

Onschadelijke vloeistoffen kunnen door de gootsteen worden weggespoeld. Giet een restje soep door een zeef of vergiet in de gootsteen; de vaste bestanddelen zoals balletjes, vermicelli en groente kunnen bij het GFT. In de afvalwaterzuivering wordt rioolwater gezuiverd, waarna het geschikt is voor lozing op het oppervlaktewater.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal