Theezakje en koffiepad - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Theezakje en koffiepad

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Koffiepads en theezakjes horen niet bij het PMD of GFT. In het filterpapier van koffiepads en de meeste theezakjes is kunststof verwerkt. Losse koffie en thee mag niet door de gootsteen, maar hoort in de GFT-bak.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal