Medicijn - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Medicijn

Afvoeren via milieustraat

Afvoeren via: Milieustraat

Klein Chemisch Afval (KCA) is gevaarlijk afval of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals kwik, lood, asbest, organische oplosmiddelen, dioxines en cadmium. Deze stoffen veroorzaken in de gewone vuilverbranding luchtvervuiling. Ook komen deze gevaarlijke stoffen in de verbrandingsresten terecht. Het storten van die verbrandingsresten kan dan de bodem en het grondwater vervuilen. Met gescheiden inzameling wordt ook voorkomen dat vuilnismannen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Uit een deel van het KCA worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. KCA dat niet kan worden gerecycled gaat naar speciale verbrandingsovens. De zeer hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen. KCA dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen op enkele speciaal daarvoor ingerichte stortplaatsen in Nederland.

Let op!

Medicijnen kun je ook inleveren bij de apotheek waar ze vandaan komen. Apotheken verplichten zich volgens hun eigen gedragscode om teruggebrachte medicijnen op de juiste wijze af te voeren. Sommige apotheken nemen ondanks deze gedragscode toch geen medicijnen terug. U kunt hierover een klacht indienen bij landelijkmeldpuntzorg.nl. Lever Klein Chemisch Afval apart in om milieuvervuiling en gevaarlijke situaties te voorkomen. Gooi medicijnen niet in het toilet of de gootsteen.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal