Kaarsvet - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Kaarsvet

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Kaarsvet en kaarsstompjes van oude kaarsen zijn gemakkelijk te gebruiken voor nieuwe kaarsen. Op diverse plaatsen, zoals bij sommige kringloopwinkels of kaarsenmakerijen kunnen ze worden ingeleverd. Hier is geen landelijke lijst van. Geen inleverpunt in de buurt gevonden?Doe ze dan bij het restafval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal