Bedrijfsafval - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Bedrijfsafval

Afvoeren via zie toelichting

Afvoeren via: Zie toelichting

Deze producten vallen niet onder een van de andere afvalsoorten. Per product wordt een specifiek advies gegeven onder "Let op".

Let op!

De Afvalscheidingswijzer is voor afval van huishoudens. Voor bedrijfsafval gelden andere regels, andere financiering en een andere manier van inzamelen. Met uw vragen over bedrijfsafval kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer, http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/afvalbeheer/

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal