Zuivel, restant - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Zuivel, restant

Afvoeren via gft-container

Afvoeren via: Gft-container

Gft wordt in gesloten composteerinstallaties gecomposteerd. Na twee tot drie weken is de compost klaar. Gft-compost is als bodemverbeteraar bruikbaar in de tuin en in de land- en tuinbouw. Steeds vaker wordt het gft-afval eerst vergist, wat groen gas oplevert. Een gemeente mag zelf bepalen hoe ze gft inzamelen. In sommige gevallen kan dat afwijken van onze adviezen. 

Let op!

Zuivelresten mogen bij het GFT, maar om viezigheid te voorkomen, kun je het ook door de gootsteen spoelen. Dikke zuivelresten, zoals yoghurt en vla, kunnen ook met verpakking en al in de vuilnisbak bij het restafval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal