Vinylzeil - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Vinylzeil

Afvoeren via milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Afvoeren via: Milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Grof huishoudelijk afval of groot restafval dat niet in de vuilnisbak past, kun je naar de gemeentelijke milieustraat brengen. Je kunt ook een afspraak maken om het te laten ophalen. Na inzameling wordt grof huishoudelijk afval gescheiden. Producten en materialen die kunnen worden gerecycled, worden uit het afval gesorteerd. Denk hierbij aan hout, steen, staal en metalen.

Let op!

Vinylzeil en harde vinyltegels van voor 1993 kunnen asbest bevatten. Asbest is kankerverwekkend. Zorg bij twijfel dat het zeil op een verantwoorde manier wordt verwijderd. Asbesthoudend materiaal kan op de juiste manier verpakt worden ingeleverd bij de milieustraat. Zie ook www.milieucentraal.nl/asbest

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal