Verpakking van papier met plastic - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Verpakking van papier met plastic

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Het plastic en papier kan uit elkaar gescheurd worden. Dan mag het plastic bij PMD en het papier bij het oud papier. Anders mag de verpakking in zijn geheel bij het restafval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal