Verf- en lijmverpakking - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Verf- en lijmverpakking

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Een lege verpakking van een product dat als klein chemisch afval moet worden afgedankt, hoort bij het restafval. Lege kunststof flessen van b.v. terpentine of motorolie horen niet bij het PMD en ook niet bij het Klein Chemisch Afval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal