Thuiszorgafval - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Thuiszorgafval

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Als de thuiszorgmedewerker het materiaal heeft meegenomen, is deze officieel ook verantwoordelijk voor het afvoeren ervan. In verband met de hygiëne moet materiaal dat in contact is geweest met bloed en urine etcera bij het restafval. Ook verpakkingen van medicijn-vloeistoffen, denk aan ampullen en infuuszakken, horen bij het restafval. Restanten van medicijnen en injectie- of infuusnaalden moeten apart ingeleverd worden, bij de apotheek waar ze aangeschaft zijn, of bij de milieustraat.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal