Tent - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Tent

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Een katoenen tent is doorgaans geïmpregneerd met een middel dat de tent waterdicht maakt. Daardoor is de stof ongeschikt voor recycling in de textielbak. Voor katoenen tenten zijn veel liefhebbers. Vaak kunt u er een ander blij mee maken, al dan niet via een website voor tweedehands goederen.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal