Spuitbus - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Spuitbus

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Zowel lege spuitbussen als spuitbussen met een restant horen bij het restafval, tenzij uw gemeente bepaald heeft dat lege spuitbussen bij het PMD mogen. Check hiervoor uw gemeente. Het metaal van de spuitbus kan grotendeels uit de asresten van de afvalverbrandingsinstallatie gevist worden.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal