Slachtafval door jacht - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Slachtafval door jacht

Afvoeren via milieustraat

Afvoeren via: Milieustraat

Deze producten vallen niet onder een van de andere afvalsoorten. Per product wordt een specifiek advies gegeven onder "Let op".

Let op!

Consumenten hebben weinig te maken met slachtafval, aangezien zelf slachten door particulieren verboden is. Slachtafval kan wel ontstaan bij de jacht als het gejaagde dier verkocht wordt aan derden.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal