Schrijfgerei - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Schrijfgerei

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Schoolspullen om mee te schrijven of tekenen zijn niet geschikt voor hergebruik als grondstof voor iets anders. Gebruik je pen, stift, potlood of gum dus tot hij op is. Puntenslijpsel gaat ook bij restafval. Plastic pennen of stiften mogen niet bij PMD.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal