Piepschuim schaaltje - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Piepschuim schaaltje

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Vervuilde piepschuim verpakkingen als vleesschaaltjes horen bij het restafval. Kleine stukken piepschuim kunnen ook bij het restafval. Grote stukken piepschuim verpakkingen en isolatiemateriaal kunnen worden ingeleverd bij de milieustraat van de gemeente. Je kunt ook een afspraak maken om het te laten ophalen als grof huishoudelijk afval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal