Piepschuim EPS - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Piepschuim EPS

Afvoeren via milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Afvoeren via: Milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Grof huishoudelijk afval of groot restafval dat niet in de vuilnisbak past, kun je naar de gemeentelijke milieustraat brengen. Je kunt ook een afspraak maken om het te laten ophalen. Na inzameling wordt grof huishoudelijk afval gescheiden. Producten en materialen die kunnen worden gerecycled, worden uit het afval gesorteerd. Denk hierbij aan hout, steen, staal en metalen.

Let op!

Grote stukken piepschuim verpakkingen en piepschuim isolatiemateriaal kun je apart inleveren bij de milieustraat van de gemeente. Soms kun je ook een afspraak maken om het te laten ophalen als grof huishoudelijk afval. Vervuilde piepschuim verpakkingen als vleesschaaltjes horen bij het restafval. Ook kleine stukken piepschuim kunnen bij het restafval. Piepschuim hoort nooit bij het PMD-afval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal