Papier met waslaagje - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Papier met waslaagje

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Soms heeft papier een waslaagje tegen uitdrogen (bijvoorbeeld papieren broodzakken) of om vetvlekken te voorkomen (bijvoorbeeld chocoladevlokken) of om vocht af te stoten (kartonnen diepvriesverpakkingen). De was zorgt ervoor dat het papier of karton niet geschikt is voor recycling. Daarom hoort het bij het restafval. Ook wanneer een papieren broodzak deels van plastic is, gaat het papier van de zak bij restafval. Het plastic gedeelte kan eventueel bij PMD, maar geeft dan weinig milieuwinst.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal