Overig kunststof afval - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Overig kunststof afval

Afvoeren via milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Afvoeren via: Milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Grof huishoudelijk afval of groot restafval dat niet in de vuilnisbak past, kun je naar de gemeentelijke milieustraat brengen. Je kunt ook een afspraak maken om het te laten ophalen. Na inzameling wordt grof huishoudelijk afval gescheiden. Producten en materialen die kunnen worden gerecycled, worden uit het afval gesorteerd. Denk hierbij aan hout, steen, staal en metalen.

Let op!

Dit materiaal hoort bij het restafval en in grotere hoeveelheden, als het niet in de vuilniszak of -container past, valt het onder grof huishoudelijk afval. Het kan dan worden ingeleverd bij de milieustraat. Voor recyclebaar hard plastic, zoals PVC-pijpen, kan er een aparte container staan. Alleen plastic verpakkingsafval mag bij de Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD).

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal