Niet-verpakkingsglas - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Niet-verpakkingsglas

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Alleen doorschijnend verpakkingsglas hoort in de glasbak. Zwart glas dus niet, maar melkwit (opake) glas wel. Kruiken zijn wel verpakkingen, maar niet van glas, en verstoren de recycling. Vuurvast glas (theeglazen en ovenschalen) en wijnglazen zijn geen verpakkingen en hebben een andere samenstelling die de glasrecycling verstoort.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal