Mest van kleine huisdieren - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Mest van kleine huisdieren

Afvoeren via gft-container of eigen composthoop

Afvoeren via: Gft-container of eigen composthoop

Gft wordt in gesloten composteerinstallaties gecomposteerd. Na twee tot drie weken is de compost klaar. Gft-compost is als bodemverbeteraar bruikbaar in de tuin en in de land- en tuinbouw. Steeds vaker wordt het gft-afval eerst vergist, wat groen gas oplevert. Een gemeente mag zelf bepalen hoe ze gft inzamelen. In sommige gevallen kan dat afwijken van onze adviezen. 

Let op!

Een kleine hoeveelheid huisdierenmest (van vogels, cavia's of hamsters) kan in de GFT-container. Honden- en kattenpoep hoort niet bij het GFT, maar bij restafval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal