Klein metalen voorwerp - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Klein metalen voorwerp

Afvoeren via milieustraat of restafval

Afvoeren via: Milieustraat of restafval

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Kleine metalen voorwerpen als schroeven, spijkers, bouten, moeren en sleutels kunnen in grotere hoeveelheden gescheiden worden ingeleverd in de milieustraat als metalen. Een enkele schroef, spijker of sleutelkan bij het restafval: in de afvalverbrandingsinstallatie wordt dit gescheiden met magneten.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal