Kattenbakkorrels - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Kattenbakkorrels

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Kattenbakkorrels horen bij het restafval. Ze horen niet bij het GFT, ook niet als ze van natuurlijke grondstoffen zijn gemaakt. Ze mogen in geen geval door de WC worden gespoeld. Gooi kattenbakkorrels gemaakt van natuurlijke grondstoffen ook niet op de eigen composthoop, want kattenpoep kan ziektekiemen bevatten.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal