Kalkpapier - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Kalkpapier

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Kalk- of calqueerpapier is papier gemaakt met de gebruikelijke cellulose als grondstof, maar met een olieachtige substantie behandeld om het een bepaalde mate van transparantie (opaciteit) te geven. Daardoor is het niet geschikt om bij het “gewone” oudpapier te doen (oliën, vetten, siliconen etc. zijn ongewenste stoffen bij de verwerking van oudpapier).

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal