Kaaspapier - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Kaaspapier

Afvoeren via zie toelichting

Afvoeren via: Zie toelichting

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Alleen als de plastic- en papierlaag makkelijk van elkaar te halen is en het papier niet vettig geworden is, mag het papier in de papierbak, en het plastic bij de het PMD. In andere gevallen is het restafval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal