Hygieneproduct - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Hygieneproduct

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Gooi ze niet in het toilet. Deze kan dan verstopt raken. Gooi ze ook niet in de biobak, tenzij uw gemeente tot de paar gemeentes in de Flevopolder behoort waar dit is toegestaan. Hygiƫneproducten zijn (nog) niet recyclebaar, maar daar wordt wel mee geƫxperimenteerd. Luiers worden dan gescheiden ingezameld voor vergisting van de uitwerpselen, en recycling van het kunststof. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal