Huishoudelijk plastic product - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Huishoudelijk plastic product

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Alleen verpakkingsplastic mag bij de PMD inzameling. Ander plastic kan bij het restafval. Bij grote hoeveelheden kan het worden ingeleverd bij de gemeentelijke milieustraat.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal