Graspol en -plag - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Graspol en -plag

Afvoeren via milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Afvoeren via: Milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Na versnippering en bewerking kan dit worden hergebruikt als bodembedekker, afdeklaag op paden in tuinen, parken en wandelgebieden, (stal-) strooisel, compost en kattenbakkorrels. Hout uit dit groenafval is als biomassa een waardevolle grondstof voor energieopwekking.

Let op!

Kleine hoeveelheden graspollen of plaggen mogen in de gft-bak of op de composthoop. Grote hoeveelheden, met veel zand er aan, kun je naar de milieustraat brengen. Ter plaatse bepalen medewerkers in welke bak het moet. Grof tuinafval kan worden ingeleverd bij de milieustraat. Soms kun je het ook op afspraak door de gemeente laten ophalen.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal