Geplastificeerd papier of karton - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Geplastificeerd papier of karton

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Kun je papier niet scheuren, dan is het geplastificeerd. Geplastificeerd papier of karton heeft een dun laagje kunststof, dat het recyclingsproces van papier verstoort. Daarom hoort het bij het restafval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal