Drankenkarton - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Drankenkarton

Afvoeren via pmd zak of bak

Afvoeren via: PMD zak of bak

In onze gemeenten worden metalen verpakkingen apart ingeleverd en niet samen met plastic verpakkingen of drankkartons. Verwijder dus zoveel mogelijk eventueel aanwezige aluminiumfolie of aluminium trekdeksels van plastic verpakkingen, voordat je het plastic weggooit. Metalen verpakkingen kun je bij het restafval doen.

Let op!

Bij drankkartons: Vouw het lege pak plat en draai daarna de dop er weer op. Resten die in het pak achterblijven verstoren de recycling van de pakken, knijp de resten er daarom zo goed mogelijk uit. Andere verpakkingen dan drankpakken die gemaakt zijn van karton en een kunststof- of aluminiumlaagje, zoals chipsbussen, mogen niet bij het PMD.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal