Doos voor gebak of bezorgpizza - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Doos voor gebak of bezorgpizza

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

De dozen zijn vaak vervuild met etensresten en vet. Daardoor zijn ze niet geschikt voor recycling en mogen ze niet bij het oudpapier.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal