Dierenpoep - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Dierenpoep

Afvoeren via vuilnisbak (restafval)

Afvoeren via: Vuilnisbak (restafval)

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

Alleen mest van kleine huisdieren mag in de gft-bak. Honden- en kattenpoep hoort bij het restafval. Honden- en kattenpoep mag niet in de GFT-bak en ook niet op de composthoop thuis, vanwege het risico van het overdragen van dierziektes via de compost. Ook kattenbakkorrels horen niet bij het GFT.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal