Chemisch toiletafval - en vloeistof - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Chemisch toiletafval - en vloeistof

Afvoeren via zie toelichting

Afvoeren via: Zie toelichting

Deze producten vallen niet onder een van de andere afvalsoorten. Per product wordt een specifiek advies gegeven onder "Let op".

Let op!

De inhoud van een chemisch toilet mag in een afvoerpunt worden geloosd of door een toilet worden gespoeld dat is aangesloten op een openbaar riool. Een chemisch toilet bevat stoffen die bacteriegroei afremmen. Het is zeer schadelijk als die stoffen ongefilterd in het oppervlaktewater terecht zouden komen. In Nederland wordt het meeste rioolwater in een afvalwaterzuiveringsinstallatie gereinigd, voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Die stoffen leveren dan geen probleem meer op.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal