Chemisch afval - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Chemisch afval

Afvoeren via milieustraat

Afvoeren via: Milieustraat

Klein Chemisch Afval (KCA) is gevaarlijk afval of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals kwik, lood, asbest, organische oplosmiddelen, dioxines en cadmium. Deze stoffen veroorzaken in de gewone vuilverbranding luchtvervuiling. Ook komen deze gevaarlijke stoffen in de verbrandingsresten terecht. Het storten van die verbrandingsresten kan dan de bodem en het grondwater vervuilen. Met gescheiden inzameling wordt ook voorkomen dat vuilnismannen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Uit een deel van het KCA worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. KCA dat niet kan worden gerecycled gaat naar speciale verbrandingsovens. De zeer hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen. KCA dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen op enkele speciaal daarvoor ingerichte stortplaatsen in Nederland.

Let op!

Lever Klein Chemisch Afval apart in om milieuvervuiling en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal