Cd - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Cd

Afvoeren via speciale inleverbakken of restafval

Afvoeren via: Speciale inleverbakken of restafval

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Let op!

CD-doosjes horen niet bij het PMD-afval. Het zijn geen verpakkingen, maar onderdeel van het product. Op sommige plaatsen worden CD's en CD-doosjes in speciale bakken, zogenaamde 'blipverts' gescheiden ingezameld. Zie voor plaatsen: http://blipvert.nl/locaties/ Is er geen inzamelbak in de buurt, dan horen de doosjes en CD's bij het restafval.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal