Bouwafval - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Bouwafval

Afvoeren via milieustraat

Afvoeren via: Milieustraat

Grof huishoudelijk afval of groot restafval dat niet in de vuilnisbak past, kun je naar de gemeentelijke milieustraat brengen. Je kunt ook een afspraak maken om het te laten ophalen. Na inzameling wordt grof huishoudelijk afval gescheiden. Producten en materialen die kunnen worden gerecycled, worden uit het afval gesorteerd. Denk hierbij aan hout, steen, staal en metalen.

Let op!

Bouw- en sloopafval van een verbouwing in je eigen huis kun je bij de gemeentelijke milieustraat brengen. Soms is dit gratis en soms tegen betaling. Dat verschilt per gemeente. Vul in de afvalscheidingswijzer de soort bouwafval in voor een nauwkeuriger afdankadvies.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal