Biels - Afvalscheidingswijzer | Samen aan de Bak | Met beter afval scheiden!
Sluit

Biels

Afvoeren via milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Afvoeren via: Milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Grof huishoudelijk afval of groot restafval dat niet in de vuilnisbak past, kun je naar de gemeentelijke milieustraat brengen. Je kunt ook een afspraak maken om het te laten ophalen. Na inzameling wordt grof huishoudelijk afval gescheiden. Producten en materialen die kunnen worden gerecycled, worden uit het afval gesorteerd. Denk hierbij aan hout, steen, staal en metalen.

Let op!

Grote stukken of hele bielzen kunnen bij de milieustraat worden ingeleverd als grof vuil en vaak op afspraak worden opgehaald. Stukjes biels mogen bij het restafval. Als grof vuil mag de gemeente ze echter weigeren, omdat bielzen een bijzondere soort afval zijn. Bielzen die een bedrijf aanbiedt vallen in de categorie gevaarlijk afval. Worden bielzen niet door de gemeente geaccepteerd, dan moeten ze (tegen betaling) door een afvalverwerkingsbedrijf worden verwerkt. Er wordt dan voorkomen dat de giftige chemicalien die het hout bevat in het milieu terecht komen.

Weten waar jouw product hoort?

Typ hieronder je product in en klik op het resultaat.

Bron: Milieu Centraal